خدمات ما

عکاسی عروسی
عکاسی پرتره
عکاسی زوج
عکاسی مدلینگ
عکاسی کودک
عکاسی خانوادگی
عکاسی تک نفره
عکاسی صنعتی
عکاسی ورزشی
پکیج های عکاسی عروسی نرمال
برنز
$290
جزئیات
2 لوکیشن
3 ساعت
30 عدد عکس ادیت شده
بدون نورپردازی و دستیار
---
اکنون رزرو کنید
نقره ای
$360
جزئیات
3 لوکیشن
4 ساعت
45 عدد عکس ادیت شده
بدون نورپردازی و دستیار
ارائه تمام عکس های گرقته شده
اکنون رزرو کنید
طلایی
$420
جزئیات
3 لوکیشن
5 ساعت
60 عدد عکس ادیت شده
بدون نورپردازی و دستیار
ارائه تمام عکس های گرقته شده
اکنون رزرو کنید
پکیج های عکاسی عروسی ویژه
برنز
$450
جزئیات
3 لوکیشن
4 ساعت
30 عدد عکس ادیت شده
ارائه تمام عکس های گرفته شده
همراه با نورپردازی و دستیار
2 دوربین حرفه ای
اکنون رزرو کنید
نقره ای
$520
جزئیات
4 لوکیشن
5 ساعت
45 عدد عکس ادیت شده
ارائه تمام عکس های گرفته شده
همراه با نورپردازی و دستیار
2 دوربین حرفه ای
اکنون رزرو کنید
طلایی
$660
جزئیات
4 لوکیشن
6 ساعت
80 عدد عکس ادیت شده
ارائه تمام عکس های گرفته شده
همراه با نورپردازی و دستیار
2 دوربین حرفه ای
اکنون رزرو کنید
پکیج های عکاسی و تصویربرداری عروسی نرمال
برنز
$450
جزئیات
2 لوکیشن
3 ساعت
15 عدد عکس ادیت شده
3 دقیقه کلیپ اصلی
ارائه تمام عکس های گرفته شده
همراه با نورپردازی و دستیار
1 دوربین حرفه ای
اکنون رزرو کنید
نقره ای
$590
جزئیات
3 لوکیشن
5 ساعت
30 عدد عکس ادیت شده
4 دقیقه کلیپ اصلی
ارائه تمام عکس های گرفته شده
همراه با نورپردازی و دستیار
2 دوربین حرفه ای
اکنون رزرو کنید
پکیج های عکاسی و تصویربرداری عروسی ویژه
برنز
$650
جزئیات
3 لوکیشن - 6 ساعت
40 عدد عکس ادیت شده
ارائه تمام عکس های ادیت شده
همراه با نورپردازی
1 دستیار
4 دقیقه کلیپ اصلی
1 دقیقه کلیپ اینستاگرام
2 دوربین حرفه ای
---
اکنون رزرو کنید
نقره ای
$775
جزئیات
4 لوکیشن - 7 ساعت
60 عدد عکس ادیت شده
ارائه تمام عکس های گرفته شده
همراه با نورپردازی
2 دستیار
5 دقیقه کلیپ اصلی
1 دقیقه کلیپ اینستاگرام
2 دوربین حرفه ای
10 عدد عکس چاپ شده ( 13*18 )
اکنون رزرو کنید
طلایی
$990
جزئیات
5 لوکیشن - 8 ساعت
90 عدد عکس ادیت شده
ارائه تمام عکس های گرفته شده
همراه با نورپردازی
2 دستیار
7 دقیقه کلیپ اصلی
1 دقیقه کلیپ اینستاگرام
2 دوربین حرفه ای
20 عدد عکس چاپ شده ( 13* 18 )
اکنون رزرو کنید
پکیج های عکاسی زوج
برنز
$210
جزئیات
1 لوکیشن
2 ساعت
15 عدد عکس ادیت شده
ارائه تمام عکس های گرفته شده
بدون نورپردازی و دستیار
اکنون رزرو کنید
نقره ای
$390
جزئیات
2 لوکیشن
3 ساعت
30 عدد عکس ادیت شده
ارائه تمام عکس های گرفته شده
همراه با نورپردازی و دستیار
اکنون رزرو کنید
طلایی
$520
جزئیات
3 لوکیشن
4 ساعت
60 عدد عکس ادیت شده
ارائه تمام عکس های گرفته شده
همراه با نورپردازی و دستیار
اکنون رزرو کنید
پکیج های عکاسی خانوادگی
برنز
$200
جزئیات
2 لوکیشن
2 ساعت
30 عدد عکس ادیت شده
ارائه تمام عکس های گرفته شده
بدون نورپردازی و دستیار
...
اکنون رزرو کنید
نقره ای
$480
جزئیات
3 لوکیشن
3 ساعت
45 عدد عکس ادیت شده
ارائه تمام عکس های گرفته شده
همراه با نورپردازی و دستیار
...
اکنون رزرو کنید
طلایی
$715
جزئیات
4 لوکیشن
4 ساعت
70 عدد عکس ادیت شده
ارائه تمام عکس های گرفته شده
همراه با نورپردازی و دستیار
2 دقیقه کلیپ اینستاگرام
اکنون رزرو کنید
پکیج های عکاسی کودک
برنز
$145
جزئیات
1 لوکیشن
1 ساعت
15 عدد عکس ادیت شده
ارائه تمام عکس های گرفته شده
بدون نورپردازی و دستیار
---
اکنون رزرو کنید
نقره ای
$450
جزئیات
2 لوکیشن
2 ساعت
15 عدد عکس ادیت شده
ارائه تمام عکس های گرفته شده
همراه با نورپردازی و دستیار
3 دقیقه کلیپ
اکنون رزرو کنید
طلایی
$635
جزئیات
3 لوکیشن
4 ساعت
30 عدد عکس ادیت شده
ارائه تمام عکس های گرفته شده
همراه با نورپردازی و دستیار
4 دقیقه کلیپ
اکنون رزرو کنید
پکیج های عکاسی پرتره
برنز
$290
جزئیات
2 لوکیشن
2 ساعت
15 عدد عکس ادیت شده
ارائه تمام عکس های گرفته شده
همراه با نورپردازی و دستیار
اکنون رزرو کنید
نقره ای
$480
جزئیات
3 لوکیشن
3 ساعت
45 عدد عکس ادیت شده
ارائه تمام عکس های گرفته شده
همراه با نورپردازی و دستیار
اکنون رزرو کنید
پکیج های عکاسی ورزشی
برنز
$195
جزئیات
2 لوکیشن
3 ساعت
15 عدد عکس ادیت شده
ارائه تمام عکس های گرفته شده
بدون نورپردازی و دستیار
1 دوربین حرفه ای
---
اکنون رزرو کنید
نقره ای
$405
جزئیات
3 لوکیشن
3 ساعت
30 عدد عکس ادیت شده
ارائه تمام عکس های گرفته شده
همراه با نورپردازی و دستیار
2 دوربین حرفه ای
---
اکنون رزرو کنید
طلایی
$815
جزئیات
4 لوکیشن
5 ساعت
60 عدد عکس ادیت شده
ارائه تمام عکس های گرفته شده
همراه با نورپردازی و دستیار
2 دوربین حرفه ای
3 دقیقه کلیپ
اکنون رزرو کنید
پکیج های عکاسی مدلینگ
برنز
$365
جزئیات
2 لوکیشن
2 ساعت
30 عدد عکس ادیت شده
ارائه تمام عکس های گرفته شده
همراه با نورپردازی و دستیار
1 دوربین حرفه ای
اکنون رزرو کنید
نقره ای
$530
جزئیات
3 لوکیشن
3 ساعت
45 عدد عکس ادیت شده
ارائه تمام عکس های گرفته شده
همراه با نورپردازی و دستیار
2 دوربین حرفه ای
اکنون رزرو کنید
طلایی
$735
جزئیات
4 لوکیشن
4 ساعت
60 عدد عکس ادیت شده
ارائه تمام عکس های گرفته شده
همراه با نورپردازی و دستیار
2 دوربین حرفه ای
1 دقیقه کلیپ اینستاگرام
20 عدد عکس چاپ شده ( 13*18 )
اکنون رزرو کنید
پکیج های عکاسی تک نفره
Bronze
$195
جزئیات
2 Location
2 Hour
15 Edited Photo
Providing all the photos taken
NO Lights & Assistant
اکنون رزرو کنید
Silver
$325
جزئیات
3 Location
3 Hour
45 Edited Photo
Providing all the photos taken
NO Lights & Assistant
اکنون رزرو کنید
Gold
$465
جزئیات
4 Location
5 Hour
75 Edited Photo
Providing all the photos taken
NO Lights & Assistant
اکنون رزرو کنید
wedding-photograpy-entezar-studio

خدمات ما

به دنبال عکاسی کم نظیر و متمایز در شهر زیبای استانبول هستید؟

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

  ما در به تصویر کشیدن زیبایی این شهر پر جنب و جوش از دریچه لنز دوربین تخصص داریم. چنانچه دنبال پرتره های حرفه ای، عکس های زیبای عروسی و یا فرمالیته و ماه عسل هستید یا بدنبال پوشش   رویدادهای منحصربه فرد یا ثبت لحظات خاص خانواگی خود هستید ، تیم حرفه ای و با استعداد ما برای ارائه تصاوید در بالاترین سطح کیفیت در کنار شما خواهند بود .